Västmanland


 

En poster med dialektala ord och uttryck från Västmanland.

 


En poster med dialektala ord och uttryck från Västmanland.