Jamtlann


 

En poster med dialektala ord och uttryck från Jamtlann

 


En poster med dialektala ord och uttryck från Jamtlann