Lappland


 

En poster med dialektala ord och uttryck från Lappland

 


En poster med dialektala ord och uttryck från Lappland