Bohuslän


 

En poster med dialektala ord och uttryck från Bohuslän

 


En poster med dialektala ord och uttryck från Bohuslän